سازمان ,كاركنان

بنام خدا

براي افزايش بهره وري در سازمان دو راه كار اصلي وجود دارد:

راه كار كوتاه مدت: ايجاد انگيزه در نيروي كار يعني مدير سازمان بايد تلاش كند تا ضمن ارتباط دو سويه با كاركنان استراتژي ها و برنامه هاي سازمان را به كاركنان به صورت شفاف اعلام كند و آنان را نسبت به آينده اميدوار كند در اين صورت كاركنان نيرويي تازه گرفته و تلاشي بيشتر نسبت

منبع اصلی مطلب : اسرار مدیریت
برچسب ها : سازمان ,كاركنان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : چطور بهره وري سازمان را افرايش دهيم؟